ANNEDALS TRAPPOR

Ett U-kök byggt i princip helt utan passbitar. Ekfanérade stommar i lamell och sinkade eklådor. Bakom soffan göms ett element, för att få tilluft fräste vi urtag i sockeln. Sofflocket kan enkel flyttas upp för att skapa en extra avställningsyta.